Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

completelydifferent
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viariseme riseme
completelydifferent
Książką można czytelnikowi głowę, owszem przemeblować o tyle, o ile jakieś meble już w niej przed lekturą stały.
— Stanisław Lem "Doskonała próżnia. Wielkość urojona"
Reposted frommalw malw viariseme riseme
completelydifferent
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viariseme riseme
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viariseme riseme
completelydifferent
Nie planuję dlatego, że… mnie to nudzi. Ja nie lubię życia pod kartkę w kalendarzu. Wolę jak to zdarzyło mi się w listopadzie, planować wyjazd do Łodzi, kliknąć „kup bilet” i usłyszeć od mojego głosu rozsądku (czyt. mojego mężczyzny), że przecież „masz wtedy egzamin!”. (...) Lubię w sobie to roztrzepanie i jakoś tak smutno byłoby mi bez niego. Spontaniczność to jest to, co sprawia, że chce się żyć. Bo według mnie, nie ma niczego lepszego niż budzić się o poranku i nie być pewnym niczego.
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme
completelydifferent
Planujemy. Wklepujemy z uporem maniaka daty w aplikacjach na telefonie. Próbujemy oszczędzać na minutach, ścinamy codziennie zakręty (...) Ludzie tylko tak mówią, że nie ma czasu. Czas jest zawsze – klucz to na co go poświęcasz. Jeśli na to, co sprawia ci przyjemność, interesuje cię, raduje twoje serce to możesz być pewny, że nie marnujesz nawet sekundy. A nawet jeśli marnowanie czasu daje ci radość to nie jest czas zmarnowany – tak mówił John Lennon, nie zmyślam! Po prostu weź swój czas w garść i zrób z nim co tylko zechcesz!
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme
completelydifferent
1719 edbd
Reposted fromRowena Rowena viainmybetterworld inmybetterworld
completelydifferent
8695 8003 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viainmybetterworld inmybetterworld
completelydifferent
1540 5286 500
Reposted frompiehus piehus viainmybetterworld inmybetterworld
completelydifferent
3455 473a 500
completelydifferent
completelydifferent
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viadontforgot dontforgot
completelydifferent
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viadontforgot dontforgot
completelydifferent
completelydifferent
1674 6e77 500
Reposted fromRowena Rowena viainmybetterworld inmybetterworld
completelydifferent
completelydifferent
9141 d18a
Reposted fromAng3ll Ang3ll viainmybetterworld inmybetterworld
completelydifferent
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viainmybetterworld inmybetterworld
completelydifferent
6410 7055

May 19 2019

completelydifferent
2671 52a0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl