Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

8456 20d5 500
Reposted frombrumous brumous vianowaczi nowaczi
completelydifferent
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacarmenluna carmenluna
completelydifferent
9561 6c12 500
dokładnie tak!
Reposted fromtimetolove timetolove viaponurykosiarz ponurykosiarz
completelydifferent

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustmine justmine
completelydifferent
9521 8d8c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazoi zoi
4600 aa6a

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Reposted fromadamyoung adamyoung viablackheartgirl blackheartgirl
completelydifferent
Parokrotnie, fajna para była z nas parę razy przez cztery tygodnie Wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem A najlepsze żyje motylim życiem, zdycha gwałtownie
— Bisz
Reposted frommefir mefir viablackheartgirl blackheartgirl
completelydifferent
8740 5260 500
Reposted fromtfu tfu viablackheartgirl blackheartgirl
completelydifferent
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
completelydifferent
0087 91a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
completelydifferent
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaitsokay itsokay
completelydifferent
A potem te głupie gorące łzy zaczynały płynąć mi z oczu, a ja zaciskałam powieki i powtarzałam sobie, że niestety, tak to już jest, jak człowiek pozwala się komuś do siebie zbliżyć.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitsokay itsokay
completelydifferent

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viaitsokay itsokay
completelydifferent
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
completelydifferent
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
completelydifferent
9768 ce34 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychedelix psychedelix
completelydifferent
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viawalkthemoon walkthemoon
completelydifferent
0389 9bf6 500
Reposted fromoll oll viabarszczowa barszczowa
completelydifferent
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique viabarszczowa barszczowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl