Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

completelydifferent
completelydifferent


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viajethra jethra
completelydifferent
0463 ec30
awww <3
Reposted fromjannet jannet viaesperantoo esperantoo
completelydifferent
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viajethra jethra
completelydifferent
8822 bcaf 500
Reposted frompapaj papaj viaberabirsza berabirsza
completelydifferent
6189 0255 500
Reposted fromcat-gifs cat-gifs viainmybetterworld inmybetterworld
completelydifferent
5749 4cba 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialululemony lululemony
completelydifferent
Dziwne uczucie. Mogłabym z nim robić wszystko, mówić mu wszystko, zrobić mu wszystko. Wszystko.
Reposted fromnonecares nonecares viana-zakrecie na-zakrecie
completelydifferent
6832 cf30 500
Reposted fromjossie jossie viawonderwall wonderwall

September 20 2017

completelydifferent
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viainaya inaya
completelydifferent
5884 d2f4
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabufka bufka
completelydifferent
5653 f14f
s11e10
Reposted fromhtheory htheory viadontforgot dontforgot
completelydifferent
completelydifferent
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaromantycznosc romantycznosc
completelydifferent
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawonderwall wonderwall
completelydifferent

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaevlyn evlyn
completelydifferent
ona jest tego warta, stary. Warta każdego lęku, który cię zżera. Warta wszystkiego, od A do pierdolonego Z, jest Twoim pierdolonym alfabetem.
— K. Bromberg
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaevlyn evlyn
completelydifferent
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl