Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viaponurykosiarz ponurykosiarz
completelydifferent
3141 0b7d
Reposted frompampunio pampunio vianicdostracenia nicdostracenia
completelydifferent
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   
Reposted fromla-lu la-lu vianicdostracenia nicdostracenia
completelydifferent
8509 944a 500
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viamagolek22 magolek22
completelydifferent
Różnisz się od reszty więc jesteś aspołeczny
— Bisz-Wilk chodnikowy
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin
completelydifferent
2013 619e
Reposted fromusual usual viacichystuKot cichystuKot
completelydifferent
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viafreeway freeway
completelydifferent
Nie mam dla Ciebie miłości, ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrał ją ze sobą

Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką
Jeśli pójdę z innym, nie mów - serce Ci pękło
— moja miłość ma narzeczoną, a ja nie mam nic.
Reposted fromniskowo niskowo viasmokingtime smokingtime
completelydifferent
completelydifferent
0232 5e31 500
Reposted fromastair astair
completelydifferent
Reposted fromsavor savor vialaparisienne laparisienne

June 21 2017

completelydifferent
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainaya inaya

June 20 2017

completelydifferent
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viagdybam gdybam
completelydifferent
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viadontforgot dontforgot
completelydifferent
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”, profesor teatralnie się oburzył: „To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa >>kochać<< stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka. >>Kochać, to chcieć być czyimś dobrem<<. Zapamiętajcie to: >>chcieć być czyimś dobrem<<!”.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viakejtowa kejtowa
completelydifferent
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viawonderwall wonderwall
completelydifferent
completelydifferent
5675 b8c9
Reposted fromoutoflove outoflove viabecausefuckyou becausefuckyou
completelydifferent

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viaevlyn evlyn

June 19 2017

completelydifferent
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagos123 gos123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl