Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

completelydifferent
completelydifferent
Popatrzyła na mnie zdziwiona, i ja nagle i najzupełniej nieoczekiwanie zrozumiałem, że przez całe życie kochałem właśnie tę kobietę.
— też mógłbyś to zrozumieć w końcu
completelydifferent
8322 cc07 500
Reposted frompiehus piehus viaponurykosiarz ponurykosiarz
completelydifferent
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viareeddpepper reeddpepper
completelydifferent
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
completelydifferent
Gentelmen przedstawi Cię swoim rodzicom, a nie czterem ścianom swojej sypialni.
— Leah Darrow
completelydifferent
7479 c3f2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaponurykosiarz ponurykosiarz
completelydifferent
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaponurykosiarz ponurykosiarz
completelydifferent
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— Marks Somow
Reposted fromaletodelio aletodelio

March 14 2018

completelydifferent
completelydifferent

— Peepshow
completelydifferent
Ona nie jest szczęśliwa. Szczęśliwa kobieta nie śmieje się tak głośno. Szczęśliwa kobieta śmieje się w środku. Jakby się świeciła.
— Jacek Kaczmarski
Reposted fromavooid avooid
completelydifferent
Jeśli potrafisz rozśmieszyć kobietę, to możesz z nią zrobić wszystko.
— Brigitte Bardot
Reposted fromavooid avooid
completelydifferent
Większość kobiet ma proste potrzeby i naprawdę nie wymaga wiele. Coś do jedzenia. Ładny ciuch. Kawałek wygodnego łóżka. No i przede wszystkim żadnych idiotów.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromavooid avooid

March 13 2018

completelydifferent
Nie zostawia się tych, których się kocha, kiedy jest ciężko. Właśnie wtedy trzeba zostać i trzymać się razem.
— Jennifer Greene
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaguerriera guerriera
completelydifferent
4176 cff1 500
Reposted fromhagis hagis viainaya inaya
completelydifferent
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viawonderwall wonderwall
completelydifferent
7100 6898 500
no jak to.
completelydifferent
5238 b048 500
Reposted fromNocephya Nocephya viainmybetterworld inmybetterworld
completelydifferent
6683 18d8
Reposted fromtfu tfu viainmybetterworld inmybetterworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl