Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

completelydifferent
4729 c8c9 500
completelydifferent
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.
Reposted fromstopme stopme viainmybetterworld inmybetterworld
completelydifferent
6708 e53d 500
Reposted fromLuna- Luna- viadontforgot dontforgot
completelydifferent

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viawonderwall wonderwall
completelydifferent
4988 0565 500
Reposted fromZircon Zircon viaevlyn evlyn
completelydifferent
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viaevlyn evlyn
completelydifferent
2459 74af 500
Reposted fromyikes yikes viaevlyn evlyn

April 09 2018

completelydifferent
Na jego miejscu nigdy nie wypuściłbym z rąk kobiety, która patrzy na mnie z taką pasją. Gdyby któraś tak na mnie spojrzała, odciąłbym jej nogi, by nie mogła już ode mnie uciec i kazałbym jej przysiąc, że wyrwie mi serce, jeśli kiedykolwiek zapałam uczuciem do innej.
— "Alicja w Krainie Serc"
Reposted fromiwell iwell viaevlyn evlyn
completelydifferent
5698 5f3e
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaevlyn evlyn
completelydifferent
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
completelydifferent
4798 76ea
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viaevlyn evlyn
completelydifferent
Irytował mnie najbardziej na świecie. Z wzajemnością. A jednocześnie miałam do niego cierpliwość, paradoksalnie pomimo jej braku. Również z wzajemnością. Byliśmy kroplą i skałą. Czasem wytrwałości. Przemian wskazówkami zegara. Przeświadczeniem.
— Magda Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaevlyn evlyn
completelydifferent
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMerrry98 Merrry98
completelydifferent
9324 5c68 500
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa vianezavisan nezavisan
completelydifferent
8214 d9e4 500
Reposted fromdatfeel datfeel viadirtyliar dirtyliar
completelydifferent
Kocham cię, Mamo.
— zawsze
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou via10pln 10pln
completelydifferent
6797 50e6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale
completelydifferent
Reposted fromDennkost Dennkost viachowchow chowchow
completelydifferent
0661 5da3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale
completelydifferent
8939 c71d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viachowchow chowchow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl