Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

completelydifferent
2181 981b 500
Reposted fromrisky risky viaczekoladowykoktajl czekoladowykoktajl
completelydifferent
7704 f7cf 500
Reposted fromolbaria olbaria viaSilentForest SilentForest
completelydifferent
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaszydera szydera
completelydifferent
Każdego dnia na świecie odbywa się 3 mln pierwszych randek
— lee byron w jakiejś śmiesznej statystyce
completelydifferent
Chciałam być dla kogoś ważna i czuć się wyjątkowa. Wtedy tego potrzebowałam i ty mi to dałeś. Dziękuję ci za to. Pokazałeś mi, że powinnam zacząć żyć inaczej.
— K. N. Haner - "Rysunkowy chłopak"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
completelydifferent
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
completelydifferent
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
completelydifferent
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
completelydifferent
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
completelydifferent
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako viafrytkatosia frytkatosia
completelydifferent
Właściwie nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża
Reposted fromlovvie lovvie viaevlyn evlyn
completelydifferent
1121 94b2 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viakudlaty kudlaty
completelydifferent
9357 42de 500
Reposted fromgrobson grobson viatfu tfu
completelydifferent
4401 d79f 500
Reposted fromzie zie vianijalomi nijalomi
completelydifferent
6730 80cb 500
Reposted fromexistential existential vianijalomi nijalomi
completelydifferent
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima vianijalomi nijalomi
completelydifferent

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viaitsokay itsokay
completelydifferent
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
completelydifferent
4599 1559 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl