Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

completelydifferent
4088 3e9c
Reposted fromviolet-hill violet-hill viaevlyn evlyn
completelydifferent

I could never be yours but thank you for making me who I am today.

— M.I.
Reposted fromumorusana umorusana viaevlyn evlyn
completelydifferent
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.

March 17 2017

completelydifferent
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaevlyn evlyn
completelydifferent
5352 4aa5 500
E. M. Remarque, Nim nadejdzie lato
Reposted fromciarka ciarka vianiedopowiedzeniaa niedopowiedzeniaa
completelydifferent
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
completelydifferent
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
— Włóczęga
Reposted fromznikajac znikajac viawonderwall wonderwall
completelydifferent
9363 2fdf 500
Reposted fromflesz flesz viawonderwall wonderwall
completelydifferent
2118 9a06
Reposted fromdziewcze dziewcze viawonderwall wonderwall
completelydifferent
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromkyte kyte vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
completelydifferent

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaevlyn evlyn
completelydifferent
7914 20a7 500
Reposted frommhsa mhsa viaevlyn evlyn
completelydifferent
3378 1747 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viainaya inaya

March 15 2017

completelydifferent
Przekonałem się, że patrząc w czyjeś oczy można zobaczyć więcej niż by ktoś miał coś powiedzieć.
— @corvax
completelydifferent
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaevlyn evlyn
completelydifferent
6822 4b25
Reposted frommeeeow meeeow viavampire-diaries vampire-diaries
completelydifferent
6815 760c
Reposted frommeeeow meeeow viavampire-diaries vampire-diaries

March 12 2017

completelydifferent
Kochać kogoś znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.
— François Mauriac
completelydifferent
Co jeśli zwiejesz na wiosnę, a mnie omami miłość?
Co jeśli zwieje ja, bo się tylko bawię chwilą?
— Meek, Oh Why? - Pieśniarka i Król
Reposted frombadgal badgal viaevlyn evlyn
completelydifferent
Reposted fromRynn Rynn viaevlyn evlyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl